КОНТАКТ

ИНФОРМАЦИИ:


ДЕСК

е-mail: contact@24rakomet.mk


РЕДАКЦИЈА

е-mail: petar@24rakomet.mk

e-mail: mihajlovski@24rakomet.mk

e-mail: andov@24rakomet.mk

е-mail: popovski@24rakomet.mk

e-mail: amina@24rakomet.mk


МАРКЕТИНГ:

е-mail: reklama@24rakomet.mk